Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 23.8., 23.8., 29.8.