Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 19.8., 23.8., 30.8.