Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 20.8., 23.8., 30.8.