Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 23.8., 24.8., 30.8.