Tvořivé a cirkusové dílny
23.8., 24.8., 28.8., 30.8.