Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 21.8., 23.8., 28.8., 30.8.