Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 23.8., 27.8., 28.8., 30.8.