Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 23.8., 29.8., 30.8.