Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 21.8., 22.8., 23.8., 31.8.