Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 23.8., 23.8., 25.8., 28.8., 31.8.