Tvořivé a cirkusové dílny
20.8., 23.8., 23.8., 24.8., 28.8., 31.8.