Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 2.9., 20.8., 23.8., 3.9.