Tvořivé a cirkusové dílny
2.9., 20.8., 23.8., 25.8., 3.9.