Tvořivé a cirkusové dílny
2.9., 22.8., 23.8., 23.8.