Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 23.8., 24.8., 3.9.