Tvořivé a cirkusové dílny
23.8., 24.8., 26.8., 3.9.