Tvořivé a cirkusové dílny
23.8., 24.8., 29.8., 3.9.