Tvořivé a cirkusové dílny
22.8., 23.8., 3.9., 30.8.