Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 23.8., 3.9., 30.8.