Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 21.8., 24.8., 29.8.