Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 24.8., 29.8., 31.8.