Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 24.8., 28.8., 29.8.