Rodinné, Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 26.8.