Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 17.8., 20.8., 26.8.