Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 21.8., 24.8., 26.8.