Jazykově bezbariérové, Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 26.8., 28.8.
Program stále doplňujeme.

Sledujte náš web pro aktuální informace.