Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 26.8., 29.8., 30.8.