Tvořivé a cirkusové dílny
15.8., 17.8., 19.8., 26.8., 30.8.