Tvořivé a cirkusové dílny
16.8., 17.8., 2.9., 26.8., 30.8.