Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 18.8., 2.9., 26.8., 30.8.