Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 20.8., 26.8., 27.8., 29.8., 30.8.