Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 2.9., 26.8., 27.8., 29.8., 30.8.