Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 2.9., 26.8., 27.8., 30.8., 31.8.