Tvořivé a cirkusové dílny
17.8., 26.8., 3.9., 30.8.