Tvořivé a cirkusové dílny, Debaty
1.9., 17.8., 26.8.