Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 17.8., 26.8.