Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 17.8., 21.8., 22.8., 26.8.