Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 2.9., 26.8.