Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 17.8., 26.8., 3.9.