Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 18.8., 19.8., 22.8., 24.8., 28.8.