Tvořivé a cirkusové dílny
21.8., 22.8., 24.8., 26.8., 28.8., 3.9.