Tvořivé a cirkusové dílny
18.8., 24.8., 24.8., 27.8., 28.8.