Tvořivé a cirkusové dílny
23.8., 24.8., 24.8., 25.8., 27.8., 28.8., 29.8.