Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 16.8., 18.8., 19.8., 24.8., 26.8., 27.8., 28.8.