Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 15.8., 2.9., 24.8., 26.8., 27.8., 28.8.