Tvořivé a cirkusové dílny
21.8., 22.8., 24.8., 27.8., 28.8.