Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 21.8., 24.8., 28.8., 29.8., 3.9.