Tvořivé a cirkusové dílny
24.8., 28.8., 29.8., 31.8.