Tvořivé a cirkusové dílny
19.8., 24.8., 25.8., 26.8., 28.8., 30.8.