Tvořivé a cirkusové dílny
1.9., 24.8., 25.8., 28.8.